Privacyverklaring

Bij Netwerk Notarissen zijn ongeveer 150 Nederlandse notariskantoren aangesloten. Wil je weten hoe de Netwerknotaris omgaat met jouw privacy? Dat kun je lezen in de privacyverklaring die op de website staat van elk notariskantoor dat is aangesloten bij Netwerk Notarissen. De onderstaande tekst gaat alleen over de koepelorganisatie.

Algemeen

Wij gebruiken je gegevens alleen als je daarvoor toestemming hebt gegeven. Die toestemming veronderstellen we als je per e-mail, telefoon of op een andere manier een vraag aan Netwerk Notarissen stelt.

Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden door ons gebruikt voor het toezenden van de nieuwsbrief. We versturen alleen nieuwsbrieven als je daar zelf een formulier voor hebt ingevuld. Hiervoor vragen we de volgende persoonsgegevens van jou:

  1. voornaam;
  2. achternaam;
  3. e-mailadres.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan aangesloten kantoren verstrekken als dit noodzakelijk is.

Rechten met betrekking tot jouw gegevens

Er is in sommige gevallen recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou hebben ontvangen.

Als wij jouw persoonsgegevens bewaren op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je in sommige gevallen het recht deze toestemming in te trekken. Dit is bijvoorbeeld van toepassing als je je hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief.

Klachten

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, wil je dan contact met ons opnemen? Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend, maar je kunt dan terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt wil je dan contact met ons opnemen?

Contactgegevens

Netwerk Notarissen B.V.
Arthur van Schendelstraat 650
3511 MJ Utrecht
KvK 32079991
info@netwerknotarissen.nl
versie 20 juli 2018